Соопштенија

Одбрана на магистерска, Душка Софрониевска

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.01.2024. (вторник) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Душка Софрониевска   дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,Примена на информациско моделирање на градби(БИМ) во проектирање на водоснабдителни и канализациони системи во објекти во високоградбата