Соопштенија

Одбрана на магистерска, Диме Доневски

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 18.12.2023. (понеделник) со почеток во 11.30 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Диме Доневски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

 

,,  Стратегија за енергетска ефикасност на објекти од текстилната индустрија