Соопштенија

Одбрана на магистерска, Денис Јанкуловски

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 29.03.2024. (петок) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Денис Јанкуловски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,,  Примана на хидролошки и хидраулички модели при анализа на поплави во урбани подрачја