Соопштенија

Одбрана на магистерска, Виктор Јончески

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 14.12.2023. (четврток) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Виктор Јончески дипл.инж.геотех.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Споредба на градежни нормативи со измерено време на изведба на градежни позиции