Соопштенија

Одбрана на магистерска, Валентин Миленковски

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.12.2023. (петок) со почеток во 14.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Валентин Миленковски дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Примена на сателитско позиционирање при мониторинг и определување деформации кај инженерски објекти”