Соопштенија

Одбрана на магистерска, Александра Фидановска Никодинова

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 08.04.2024. (пoнеделник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Александра Фидановска Никодинова дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Влијание на обликот на напречниот пресек врз пожарната отпорност на армирано бетонски столбови