Соопштенија

Одбрана на магистерска, Александра Иљазоска

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.12.2023. (петок) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Александра Иљазоска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,  Примена на сателитските системи Sentinel и Landsat за определување на промени за Земјината кора”