Соопштенија

Одбрана на магистерска, Александар Симоновски

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 27.02.2024. (вторник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Александар Симоновски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Предлог мерки за заштита на нестабилни зони кај транспостна инфраструктура