Соопштенија

Одбрана на магиостерска, Катерина Кузмановска

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 04.04.2024. (четврток) со почеток во 11.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Катерина Кузмановска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Методологија за планирање и реализација на геотехничко набљудување на градежни јами во урбани средини