Uncategorized

Објавување на завршната сметка за 2016та на Градежен факултет

Јавно објавување на завршната сметка за 2016та на Градежен факултет – Скопје


линк – 603

линк – 785

линк – 788