Соопштенија

Обрана на магистерска, Ненад Атанасовски

одбрана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.03.2024. (петок) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Ненад Атанасовски дипл. геод. инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Геодетски мониторинг при изградба на сообраќајни тунели