Соопштенија

На барање на студентите воведена е ден сесија. Заради тоа, се поместува запишувањето на семестарот за студентите од прв циклус на 30.9 до 2.10. 2020 година.

На барање на студентите воведена е ден сесија. Заради тоа, се поместува запишувањето на семестарот за студентите од прв циклус на 30.9 до 2.10. 2020 година.