Меѓународна соработка

 

Градежниот факултет успешно ја развива меѓународната соработка со голем број сродни факултети и институции. Соработката се одвива на ниво на размена на наставен кадар, соработка на полето на FP6, FP7, COST и TEMPUS проекти, проекти за енергетска ефикасност, проекти на размена на студенти и професори по ERASMUS и CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) програмите и др.

ЕРАЗМУС+ конкурс за студентска мобилност 2022-23

Факултетот соработува со голем број факултети и има потпишано голем број меморандуми за соработка. Најзначајна е соработката со следните Универзитети и факултети:

-Рурски Универзитет во Бохум, Р.Германија/Ruhr University, Bochum, Germany-Технички факултет од Виена, Австрија/Technical University from Vienna, Austria

-Универзитет Сант Петерсбург, Русија/ University Ss.Petersburg, Russia

-Универзитет во Фиренца, Италија/ University of Florence, Italy

-Политехнички универзитет во Бари, Италија/Polytechnic University at Bari, Italy

-Кралски Институт за технологија, Шведска/Royal Institute for Technology, Stockholm, Sweden

-Универзитет во Ахен, Р. Германија/ RWTH Aachen, Germany

-Универзитет во Загреб, Хрватска, Градежен факултет/ University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Croatia

Универзитет во Белград, Србија, Градежен факултет/University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Serbia

-Универзитет во Белград, Србија, Рударско-геолошки факултет/University of Belgrade, Faculty of Geology and mining, Serbia

-Универзитет во Кошице, Словачка /University of Koshice, Slovakia

-Универзитет за архитектура,градежништво и геодезија, Софија, Р.Бугарија / University of architecture, civil engineering and geodesy, Sofija, Bulgaria

– Факултетот за Градежништво при Техничкиот универзитет во Прага, Чешка/ Faculty of Civil Engineering, Czech technical university in Prague, Czech Republic

-Универзитетот во Пеш, Унгарија/University of Pecs, Hungary

-Универзитет во Гдањск, Полска/ University of Gdanjsk, Poland

-Универзитет во Братислава, Словачка/ University of Bratislava, Slovakia

-Универзитет во Црна Гора, Градежен факултет /University of Podgorica, Faculty of Civil Engineering, Montenegro

-Универзитет во Нови сад, Технички /University of Novi sad, Technical Faculty, Serbia

-Универзитет во Ниш, Градежно-архитектонски факултет/University of Nish, Faculty of Architecture and Civil Engineering, Serbia

-University of Technology Helsinki – Finland,

-University of Agriculture Krakow, Poland,

-Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine,

-Kharkov National Agricultural University, Ukraine,

-Lvov National Agricultural University, Ukraine, Donetsk National Technical University, Ukraine

-Политехнички Универзитет, Геолошко-рударски факултет, Тирана, Албанија/Polytechnic University of Tirana, Albania, Geological and mining Faculty

– Техничкиoт универзитет во Истанбул, Турција/Istanbul Technical University – ITU, Turkey

– Богазичи Универзитет во Истанбул, Турција/Boğaziçi University, Istanbul, Turkey

– Весекс Институтот за технологија од Велика Британија, Wessex Institute of technology, Great Britain

– UNESCO-IHE Institute for water education, Netherlands