Соопштенија

Конкурс

Конкурс за доделување на стипендии за истражувачки проекти и усовршување во областа животна средина и заштита на природата, што ги доделува Германската Сојузна Фондација за животна средина и заштита на природата (DBU). Линк