Соопштенија

Конечна листа на примени кандидати на трет циклус студии – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2023/2024 година

Конечна листа на примени кандидати на трет циклус студии – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2023/2024 година (pdf)