Соопштенија

Известување за студенти

Се известуваат студентите кои ги слушаат предметите Инженерска графика и Математика 1 во зимски семестар 22/23 година дека од вторник (25.10) предметот Инженерска графика (2+2) ќе се одржува од 9 до 13 часот, а Математика 1 (вежби) од 14 до 18 часот.


Продекан за настава, проф. д-р Коце Тодоров