Соопштенија

Известување за спроведување студентска анкета за летен семестар 2022/2023

Целиот документ може да го погледнете на следниот линк:

Известување за спроведување студентска анкета за летен семестар 2022/2023