Соопштенија

Известување за геодетска пракса на втор циклус на студии по геодезија

Izvestuvanje-Praksa-II-ciklus_2019-page-001