Соопштенија

Избори за претседател и членови на факултетско собрание

Линк до целиот документ.