Соопштенија

Записник од студентски избори

Резултатите од спроведеното гласање за избор на Претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Градежен факултет Скопје, УКИМ Скопје, за период 2023-2024 година, одржано на 22.12.2023 година можете да ги погледнете во приложениот документ. (pdf)