Соопштенија

Записник од спроведеното гласање за избор на претседател и членови на факултетското студентско собрание

Записник од спроведеното гласање за избор на претседател и членови на факултетското студентско собрание на Градежен факултет – Скопје, УКИМ, Скопје за преиод 2022-2023 одржано на 19.12.2022 г.

Целиот записник може да го погледнете тука.