Соопштенија

Докторската дисертација на м-р Миле Партиков, дипл. град. инж.

Ве известуваме дека докторската дисертација на м-р Миле Партиков, дипл. град. инж., под наслов:Експериментално и теориско истражување на влијанието од крутост на јазлите кај Виренделови носачи од затворени профили“ може да ја погледнете преку клик на следниот линк.