Соопштенија

Докторската дисертација на асс. м-р Сеад Абази, дипл. инж. геотех.

Ве известуваме дека докторската дисертација на асс. м-р Сеад Абази, дипл. инж. геотех., под наслов:„ГЕОТЕХНИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА ИНТЕРАЦИЈА ЗА ДЛАБОКИ ТЕМЕЛИ ФУНДИРАНИ ВО СЛОЖЕНИ ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ“ може да ја погледнете преку клик на следниот линк.