Соопштенија

Годишна конференција на СП по градежништво на Градежен факултет Скопје, во рамки на школата за докторски студии на УКИМ

Годишна конференција на СП по градежништво на Градежен факултет Скопје, во рамки на школата за докторски студии на УКИМ
Годишната конференција во рамките на активностите на Докторската школа на УКИМ, ќе се одржи на 11.5.2023 год. (четврток) со почеток во 12:00ч на Градежниот факултет во Скопје во училна 116.