Соопштенија

Втора испитна сесија (јунска сесија) 2020 година

Почитувани студенти,
Ве известуваме дека пријавување испити за втората сесија (јунска сесија) 2020 година е online преку iknow системот од 14 мај до 21 мај 2020 година.
Online се пријавува секој испит што реално ќе гополагате во јунската сесија.
Пријавите за испит во хартиена форма ќе доставатсамо студентите кои ќе го положат предметот, по објавување на резултатите, кај предметниот професор.
Сесијата ќе се одржи според Распоредот на испити објавен на web страната на Градежен факултет. За организирањето на секој испит ќе бидете известени од страна на предметниот професор, а ќе биде во сoгласност со препораките од Министерството за здравство и Министерството за образование и наука.
Продекан за настава,
проф. д-р Златко Зафировски