Соопштенија

Виртуелната пракса од Upkey

Виртуелната пракса е наменета за сите студенти од додипломски и постдипломски студии, кои имаат познавање од англиски јазик. Искористете ја оваа можност и стекнете се со неверојатно индустриско знаење.

До комплетниот конкурс може да пристапите преку следните линкови:

Virtual Internship Program -_UPKEY
VIP Upkey