Соопштенија

Бесплатни онлајн курсеви по странски јазици

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ организира бесплатни онлајн курсеви по странски јазици за студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Студентите можат за изберат некој од следниве јазици: руски, чешки, полски, хрватски, романски и унгарски јазикПознавањето повеќе странски јазици претставува прозорец кон нови работни можности, воспоставување мултикултурни пријателства, различната перспектива за туѓите култури и зголемена креативност.

Наставата на курсевите ќе се одвива во текот на 10 недели по четири часа неделно, започнувајќи од 24 октомври 2023 година.

 

Повеќе информации за бесплатните онлајн курсеви по странски јазици  може да се добијат на линкот: