Соопштенија

Анкета за донесување протоколи при организирањето на настава и испити во услови на пандемија

Почитувани студенти, 

За донесување соодветни протоколи приорганизирањето на наставата и испитите во услови на пандемија од КОВИД-19,замолуваме уште еднаш да ја пополните анкетата дадена на следниот линк (https://forms.office.com/r/f4ZjdhYYfT), најдоцна до понеделник, 20.9.2021 година во 8:00 часот. 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје